Στο ΠΓΝΑ λειτουργεί Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών