Ομιλία με θέμα “Ο ρόλος του Ειλικρίνειας στην Αντιμετώπιση του καρκίνου”