«Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υποστήριξη συλλόγου ΣυνεχίΖΩ στις διαδικασίες των διαγωνισμών & συμβασιοποιήσεων του έργου HS Care»