«Επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαίδευσης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου HS CARE»