«Προμήθεια Κινητής Μονάδας Πρόληψης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου HS CARE»