Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την "Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων του συλλόγου ΣυνεχίΖΩ στα πλαίσια του έργου HS Care"