Νέο εργαστήριο εικαστικής ψυχοθεραπείας για ογκολογικούς ασθενείς στο πλαίσιο του προγράμματος Care Art!